kloosters in Amsterdam 2 - D. Sint Pietersgasthuis

Afdrukken

D. Sint Pietersgasthuis
Het begon aan de Nes, even benoorden de Brakke Grond; eerst tussen Rokin en Nes maar dat gebouw sneuvelde waarschijn- lijk in een der stadsbranden. Het werd herbouwd aan de andere kant van de Nes, waar het complex de omvang kreeg als op de af beelding boven. Bij het gasthuis werd een pesthuis gebouwd, eerst op het eigen terrein, later een zuidelijker tussen Rokin en Nes naast het klooster van de Cellebroeders, die zich ook over de verpleging en begraving van de pestlijders ontfermden. Toen in 1492 het St.Elisabethgasthuis introk werd er flink uitgebreid en in 1504 ook een bayart (daklozenopvang) toegevoegd.
Dstpietersgasthuis, 1544
In 1496 verdwenen de kinderen uit het asiel naar een apart gebouw in de buurt van de St.Anthoniespoort. De kapel van het gilde was veel ouder dan het gasthuis en had voor het zuidoosten van de stad ook een functie als godshuis. Na de Alteratie kreeg het St.Pieters een nieuwe locatie toe- gewezen, de gezamenlijke kloosters van de Oude en Nieuwe Nonnen aan de Grimburgwal. Na ongeveer 3 jaar trok daar het Onze Lieve Vrouwegasthuis bij het St.Pieters in.

De verdere geschiedenis van het gasthuis op dat nieuwe adres staat onder 1. Oude Nonnenklooster (Binnengasthuis) vermeld.
DPoortje Sint PietersgasthuisOudezijds Achterburgwal 231
Poortje Sint Pietersgasthuis, Oudezijds Achterburgwal 231.
Het gasthuis was gelieerd aan het St.Pietersgilde van de Viskopers en Vleeshouwers, die ook de St.Pieterskapel onderhielden. De zuidelijkste vleugel van het St.Pieters werd na de verhuizing omgevormd tot St.Pietershal, de Grote Vleeshal, tegenover de Kleine Vleeshal op het terrein van het Margrietenklooster. Tussen beide vleeshallen dreven de viskopers hun Rivier- of Boerenvismarkt, niet te verwarren met de grote(zee)vismarkt op de Vissersdam, daar waar nu het Nationaal Monument staat en door hetzelfde gilde werd gedreven. De bijgebouwen van het gasthuis werden vervangen door woonhuizen. De vleeshal werd later o.a. Stadsdrukkerij en met het vm. kerkhof in 1930 vervangen door nieuwbouw voor de Gemeentegiro. De naam “vleeshal” bleef nog eeuwen in gebruik voor de St.Pietershal en in het Girokantoor is ter nagedachtenis aan de vroegere functie een gevelsteen ingemetseld.

Thursday the 29th. Joomla 2.5 templates. Custom text here