kloosters in Amsterdam - 16. Sint Geertruidenklooster

Afdrukken
16. Sint Geertruidenklooster
16St Geertruyts KloosterNieuwezijds Voorburgwal ter hoogte van 65-85,1544

Het Sint Geertruidenklooster werd voor ‘t eerst vermeld in 1432 maar is zeker ruim daarvoor gesticht, mogelijk in 1416.
Het  werd ook “Maechdendael tot Sinte “Gheertruden” genoemd, was bij de stichting aangesloten bij de Derde Orde derFranciscanen om tussen 1450 en 1456 over te gaan op de regel van Augustinus. Na onderzoek (1475) door paus Sixtus IV werd het, samen met het Catharinaklooster, aan het kapittel van Windesheim toegevoegd. In 1433 ontving het klooster privileges; een eigen biechtvader, kapel en kerkhof. De kapel was rond 1450 gereed. Door zijn ligging in het relatief peperdure noordwest-kwartier van de stad bleef het een klein klooster dat ook niet, zoals vele kloosters elders in de stad, een terrein tussen 4 hoofdstraten innam. Aan de oostzijde grensde het Geertruidenklooster aan het O.L.Vrouwegasthuis en het recht van overpad van beide instellingen over elkaars terrein bracht jarenlange onenigheid met zich mee. Van zo’n conflict stamt die eerste vermelding in 1432, waarbij een pad over het kloostererf voor het gasthuis gereserveerd werd; dat pad van 1,5 tot 2m breed heet vandaag
01suikerbakkerssteeg
Suikerbakkerssteeg.
Het klooster was redelijk welvarend te noemen; het had nauwelijks proveniers nodig om rond te komen. Een van de, voor een vrouwenklooster opvallende, bezigheden was de vermenigvuldiging van handschriften, iets dat we meer bij mannenkloosters tegenkomen. Het kloosterterrein lag tussen Suikerbakkerssteeg en St.Geertruidensteeg aan de N.Z.Voorburgwal. De Nieuwe Nieuwstraat loopt dwars door het voormalig kloosterterrein. Na de Alteratie vestigde zich in de kloosterkapel een suikerbakkerij, de naamgever van de bewuste steeg.
Er is in 1983 archeologisch onderzoek gedaan tijdens het opknappen van dit deel van de N.Z.Voorburgwal en achterliggende straten. Daarbij is op het terrein van het klooster een deel van een “piëta” gevonden die beschadigd moet zijn tijdens de beeldenstorm en dat nu in de collectie van het Amsterdamsmuseum is opgenomen.

Friday the 25th. Joomla 2.5 templates. Custom text here