kloosters in Amsterdam - 2. Kartuizerklooster

Afdrukken

2. Kartuizerklooster of Sint Andries ter Zaliger Haven

Dirk Sloyer, eveneens seculier priester in de stad en nog rijker dan Dou, hielp het Kartuizerklooster van de grond. Geholpen door zijn kapitaal, door landsheerlijke privileges en vooral financiële steun van landsheer Albrecht van Beieren. Sloyer was eerst van plan geweest om met Gijsbert Dou een klooster van Augustijner koorheren te stichten maar de twee braken de samenwerking om onbekende redenen af en Sloyer richtte zich daarna op de stichting van een Kartuizer kloosterbouw te bespoedigen. Die populariteit had iets met politiek te maken, namelijk met de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De tegenpool was het Regulierenklooster der Augustijnen en de welstand van beide kloosters variëerde met de strijd van de twistende partijen.
Het klooster bevond zich buiten de stadsvrijheid, in de huidige Jordaan. Deze locatie maakte ook dat het klooster onbeschermd was toen tijdens de Opstand Amsterdam onder vuur kwam te liggen. In 1566 werd het klooster door beeldenstormers voor ‘t eerst geplunderd, in 1572 door Lumey in brand gestoken en in 1577 door Sonoy bezet en definitief vernietigd. Na 1578 werden de resten geconfisqueerd maar de zes overgebleven monniken mochten op het terrein blijven wonen, waar de laatste in 1614 overleed. De bezittingen vervielen aan het Burgerweeshuis, toen nog in de Kalverstraat. De resten van het klooster werden na de Alteratie aan diverse particulieren verhuurd, hoofdzakelijk met een agrarische bestemming. De cellen dienden oa. als woonplaats voor koeienknechten. Tot 1600 was het klooster alleen toegankelijk via de Haarlemmerdijk maar in 1600 kwam er een directere toegang vanuit de stad. Het kloosterhof werd in 1602 als pestkerkhof ingericht (nu: Kartuizerplantsoen) en in 1614 kwamen in het noordelijkste deel een bronsgieterij en Huiszittenweduwenhof.
Door de derde stadsuitleg van 1610-1615 was het klooster binnen de stadsmuren komen te liggen. De afwijkende lengterichting van de Kartuizerstraat laat zien dat bij het rooien van de Jordaanstraten dit kloostercomplex weliswaar vernield maar de structuur nog niet verdwenen was. Het 30ha grote grondbezit reikte van Kostverloren-  tot  Kartuizerwetering (nu: Brouwersgracht). Door dit perceel liepen dwarssloten, de 10 voorlopers van Linden- en Anjeliersgracht (nu: Westerstraat). Op het voormalige kloosterterrein vindt nu de Sociale Academie een plek, de rest is bebouwd met woonhuizen. Het kerkhof is nu een kinderspeelplaats.
Lees ook:

http://www.bma.amsterdam.nl/archeologie/vindplaatsen_in/vindplaatsen/karthuizersstraat

Thursday the 29th. Joomla 2.5 templates. Custom text here