kloosters in Amsterdam - 6. Nieuwe Nonnenklooster

Afdrukken

6.Nieuwe Nonnenklooster of Sint Dionysius ten Huse ter Lelyen of Convent der Susteren van de Order der Penitencien Sinte Franciscus ten Huse ter Lelyen ‘t Sinte Dionysius

Dit was een klooster der Derde Orde der Franciscanen. Gedurende de 15e eeuw ging het klooster, na enkele afwijzingen, over op de regel van Augustinus.
Het kloostercomplex bevond zich aan de uiterste rand van de stad, de “uuterste nesse” en werd van het Oude Nonnenklooster gescheiden door de Nonnensloot of -vaart . Het werd gesticht in 1403.

Het klooster had meerdere ingangen op de Turfmarkt, een daarvan met een poort in de Kerckganck met een beeltenis van Dionysius, met het afgehakte hoofd onder de arm In 1504 werd de Bayart aan het klooster toegevoegd, een gasthuis voor passanten. Van de laatste 5 jaar voor de Alteratie is de financiele administratie bewaard gebleven, wat inzicht geeft in de moeizame strijd om het voortbestaan van een Amsterdams klooster tijdens de Opstand. De hoofdinkomsten uit pachtsommen over de uitgebreide bezittingen in Noord-Holland vielen met de jaren weg zodra die streek naar het Oranjekamp overging. Van garenspinnen gingen de nonnen over op weven van laken met ingehuurd personeel en aansluitend deden ze het zelf. Grote delen van de kloostergebouwen werden verhuurd voor opslag en bewoning, daarna werd ook nog de kloosterboomgaard verhuurd.
Met de Alteratie in 1578 werd het klooster opgeheven. Bij het Oude Nonnenklooster werd al beschreven dat de nonnen op het terrein bleven wonen en een alimentatie kregen. Wat er daarna met het kloostercomplex gebeurde vindt u bij het Oude Nonnenklooster (1) onder Binnengasthuis vermeld, omdat beide kloosters in handen kwamen van het Sint Pietersgast- huis dat er successievelijk een echt ziekenhuis van maakte.
6aAchterburgwalOudezijds235


Zie ook:
http://www.bma.amsterdam.nl/archeologie/vindplaatsen_in/vindplaatsen/oude_turfmarkt

Sunday the 25th. Joomla 2.5 templates. Custom text here