kloosters in Amsterdam - 17. Cellebroedersklooster

Afdrukken
17. Cellebroedersklooster
17Cellebroederskloosterop Nes 70-58, 1544

Het Cellebroedersklooster was een convent van lekenbroeders (Alexianen) die volgens de regel van Augustinus leefden. De eerste vermelding is van 1440 en de nadruk lag op ziekenverzorging. Door nauwe samenwerking tussen de broeders en het Sint Pietergasthuis vestigden zij zich in de buurt van het gasthuis aan de Nes, tussen de huidige Wijde Lombard- en Cellebroedersteeg. De broeders deden ook aan ziekenzorg in andere gasthuizen en verzorgden begrafenissen. Tijdens de vele pestepidemie├źn was dat geen sinecure. Vanaf 1440 werkten permanent 12 broeders buiten het convent, maar alleen voor mannen; tot in 1475 de Cellezusters zich in Amsterdam vestigden bleven vrouwen van dit soort zorg verstoken. In 1505 kregen de Cellebroeders vergunning het Spoey (restant Vogelenzang, ingedamd tot spuisloot tussen O.Z.Voorburgwal en Rokin) te overkluizen zodat het klooster iets vergroot kon worden; zolang er maar een beladen hooischuit onderdoor kon. Bij grondwerkzaamheden in 1914 bleek een deel van die uitbreiding plus muren van de kapel nog te bestaan en op die overkluizing verankerd te staan. Bij deze gelegenheid werd de 16e  eeuwse overwelving opgemeten. Bij diezelfde werkzaamheden, waarbij de restanten afgebroken werden en vervangen door een uitbreiding van een belendend kantoorgebouw, bleek dat de Cellebroeders over een kerkhof op eigen terrein beschikt hadden waar ze ook pestslachtoffers hadden begraven. Tijdens het volstorten van het Spoey bleek bovendien een niet begraven lijk (slachtoffer van een misdrijf ?) weggemoffeld te zijn.
Na de Alteratie werd het complex, op de kapel na, gesloopt en probeerde de stad de grond te verkopen. Het boven aangehaalde kerkhof heeft de animo danig getemperd; de verkoop begon in 1584 waarbij slechts een paar stroken verkocht werden, de kapel werd in 4 delen verkocht en eigenlijk hadden alleen bedrijfjes interesse. De stad staakte de verkoop in 1589 om pas in 1594 de verkoop te hervatten en nu met meer succes. Bij die gelegenheid ontstonden de Cellebroeders- en Wijde Lombardsteeg.

Monday the 26th. Joomla 2.5 templates. Custom text here