kloosters in Amsterdam - 18. Bethaniënklooster

Afdrukken
18. Bethaniënklooster
18Klooster van Bethanienaan de Oudezijds Achterburgwal,1544

Het Bethaniënklooster was een refugie voor “gevallen vrouwen” die aan nieuw leven wilden beginnen. Het is gesticht tussen 1450 en 1460 en nam in zijn glorietijd het blok tussen O.Z.Achterburgwal, Kloveniersburgwal, Barndesteeg en Bethaniënstraat in. De zusters leefden volgens de strenge regel van Augustinus. In 1462 kreeg men toestemming voor de bouw van een kerk op het terrein. Het klooster werd in korte tijd populair bij de Amsterdamse vrouwen en al spoedig zat het vol met rijke nonnen en proveniersters, een bewoning van rond de 220 in totaal (1462). De zusters hielden zich oa. bezig met vetweiderij en leverden bijvoorbeeld de ossen voor schuttersmaaltijden. In de 16e  eeuw daalde de populariteit en ontstonden geldproblemen. Achtereenvolgens werd in 1506 de Bethaniënstraat verbreed en door de stad bebouwd, in 1525 de Koestraat gerooid (waardoor de kerk aan een openbare straat kwam te liggen) en bebouwd en in 1535 nog een lap grond aan de stad verkocht. Naast de ingang van het klooster aan de O.Z.Achterburgwal (Hoogkamersgang) lag een 23m breed patershuis waarvan in 1553 grote delen verhuurd werden.Na de Alteratie werd het kloosterterrein onteigend en in 1585 de orde opgeheven. De 9 overgebleven zusters vonden onderkomen in Begijnenhof of achter het Clarissenklooster en in 1609 was de laatste verdwenen of overleden.
In 1594 ingericht als latijnse school voor de Oude Zijde. In de Barnesteeg is nog een deel van de noordvleugel, de refter van het klooster, behouden  gebleven, waarvan de keldergewelven nog uit ±1450 stammen.Het herbergde tijdenlang een schuilkerk  De Ooievaar is intussen gerestaureerd door een particuliere stichting.
18aBarndesteeg 6 Ingang voormalig Bethanienklooster,1991
Barndesteeg 6, ingang voormalig Bethaniënklooster,1991

Monday the 26th. Joomla 2.5 templates. Custom text here