kloosters in Amsterdam - 3. Regulierenklooster

Afdrukken

 

3. Regulierenklooster

Gijsbert Dou’s Regulierenklooster kwam er uiteindelijk in december 1395. Zoals elders geschreven leven Regulieren volgens de regel van Augustinus. Deze kloosterorde moest van de grond af opgebouwd worden, wat een flink kapitaal vergde dat Dou alleen niet kon opbrengen. Hij deed het verzoek aan de paus dan ook samen met Dirk Sloyer. Een coupe zoals die bij het Oude Nonnenklooster wel slaagde lukte dit keer niet; Sloyer liet zich niet zonder meer voor Dou’s karretje spannen en begon zijn eigen Kartuizerklooster,zoals we hierboven al konden lezen. De stichting der Regulieren leed onder de populariteit van het Karthuizerklooster en de financiering bleef daardoor problematisch; de eerste 10 jaren was de orde geheel afhankelijk van het Dounetwerk. In 1405  keerde  het  tij toen  de  belangrijkste   weldoener   van de Kartuizers in het kader van de Hoekse   en Kabeljauwse Twisten geliquideerd werd en de Regulieren meer in beeld kwamen. Opvallend is dat het Regulierenklooster in de parochie Nieuwer-Amstel werd gevestigd. In 1532 werd het klooster door een enorme brand in de as gelegd. Toen de Regulieren de stad toestemming vroegen om het klooster binnen de stadsmuren te mogen herbouwen werd die botweg geweigerd waarop zij het beter achtten zich in het Regulierenklooster te Heiloo “in te kopen” dan op dezelfde plek te herbouwen. Na de brand werd het kloosterterrein herschapen in een lusthof en boomgaard, in dit Reguliershof vond in 1638 de eerste Hortus Medicus een plek, totdat die in 1682 een definitieve locatie in de Plantage betrok. Dat was een kruidentuin met op z’n top bijna 800 medicinale planten, bedoeld om apothekers te laten oefenen in het herkennen van die planten.Bij het graven van de Keizersgracht (1699 in het kader van de vierde, in 1656 begonnen stadsuitleg) en het bouwen van brug nr.37 kwam men het klooster weer tegen.

De gevonden fundamenten van de kapel van het klooster  geven precies aan waar die gestaan heeft.

Monday the 26th. Joomla 2.5 templates. Custom text here