kloosters in Amsterdam - 8. Paulusbroedersklooster

Afdrukken

8. Paulusbroedersklooster

Het Sint Paulusbroedersklooster was een tertianenconvent, Derde Orde der Franciscanen. Het werd gesticht vóór 1409, toen het voor ‘t eerst vermeld werd. Er is wel iets bijzonders met de Paulusbroeders: het was een der vijf (later 3) mannenkloosters der Derde Orde in de Nederlanden en daarmee leidinggevend aan de ongeveer 80 vrouwenkloosters van die orde in het land, die onder het kapittel van Utrecht vielen, waaronder niet minder dan 8 Amsterdamse vrouwenkloosters. Zij vielen dientengevolge onder de hoede van de Paulusbroeders, die in principe paters voor preek en biecht moesten leveren, waar overigens niet veel gebruik van gemaakt werd. Het klooster startte aan de O.Z.Achterburgwal binnen de stad maar begon in 1415 met het aankopen van grond buiten de stad aan wat later de Kloveniersburgwal zou worden. Hoeveel later zij daar bouwden en naar toe verhuisden is niet zeker. Tot 1497 kochten de broeders steeds meer grond rond het klooster. Na 1532 wordt dan weer grond verkocht of verpacht en een hele trits huizen aan de O.Z.Achterburgwal verhuurd om de financiën rond te krijgen. De stad keek verlekkerd naar het slecht bevolkte klooster en probeerde het in zijn geheel te kopen, wat op niets uitdraaide.Na de Alteratie, in 1579, werd het klooster opgeheven en kregen de gebouwen verschillende bestemmingen. De huisjes rondom het kloosterhof werden overgedragen aan de regenten van het St.Jorishof aan de Kalverstraat. Die verhuisden hun proveniers naar dit intieme binnenhof, dat vanaf dat moment Sint Jorishof heette. Ook de overgebleven broeders vonden een plek in dit Sint Jorishof. Die kapel is blijven staan, werd overgedragen aan de Waalse gemeente en kennen we, na vele verbouwingen en uitbreidingen, vandaag als Waalse kerk. Het in 1569 geopende Dolhuys heeft begin 18e eeuw plaatsgemaakt voor de kerk van de Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente. In 1603 huurde de in 1601 opgerichte VOC Oost-Indisch Huis, het eerste VOC-complex.

Monday the 26th. Joomla 2.5 templates. Custom text here