uitvinder

Afdrukken

uitvinder in vroegere tijden

De uitvinder Hannes Brinkhoff
De Amsterdamsche Courant brengt op 5 februari 1855 een soortgelijk bericht.Vanuit het hele land komen nu brieven binnen van mensen die belangstelling hebben voor zo'n wondermachien.

Bovendorpsstraat 11, Zeddam(1650-1986)
vanhaag pashuis

maqette van het Van Haag-huis
(Bovendorpsstraat 11, Zeddam)
De vermelde gegevens zijn:
Gebouwd vóór 1650; met brouwerij in 1711 en 1715
1650 Onbewoond
1658-1686 Hendrik Abelink
1688-1696 Albert Brouwer, trouwt Aletta Abeling
1697-1699 Dorus Jansen
1715-1726 Arent Kniest, trouwt Maria Limbeek
1795-1798 Hendrik Smit
1799-1873 Hendrik van Haag, geb. 1763, kuiper, trouwt wed. van Hendrik Smits
1873-1882 Jan van Haag, geb. 1807 kuiper
1883-1912 Gerardus Pas, geb. 1846 landbouwer
1912- diens weduwe en Th.H.

Deze laatste invulling is niet juist, want Oom Gerrit nam de boel over en dus zou het als volgt moeten zijn:
1912-1917 diens weduwe Anna Brinkhoff
1917-1930 Gerhardus J. Pas (in deze periode is het woongedeelte ingrijpend verbouwd en is de broedmachinefabriek Reform gestart -1919- in de rechts gelegen schuur)
1930-1931 diens weduwe Lena van Bedaf
1931-1986 Theodorus H. Pas ( in 1942 verbouwd en in 1956/57 geheel vervangen op oude fundatie)
1986- diverse bewoners als huurders van eigenaar Pas Reform B.V.
ga naar de website van
Pas Reform.
tekst: Gerhard Pas(zoon van Theo H.Pas)
 
 
 
reform1925
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerrit Pas begon zijn broedmachinefabriek Reform in deze schuur (1925).Later nam zijn broer Theo Pas het bedrijf over.

De uitvinder Hannes Brinkhoff

De Amsterdamsche Courant brengt op 5 februari 1855 een soortgelijk bericht. Vanuit het hele land komen nu brieven binnen van mensen die belangstelling hebben voor zo'n wondermachien. In de loop van de tijd hebben tallozen geprobeerd zo'n 'eeuwig mobiel', een ding dat helemaal vanzelf in beweging blijft, uit te vinden, maar het is nog nooit iemand gelukt verder te komen dan een schijnop­lossing. Dat lukt ook Hannes Brinkhoff niet. Of hij meer succes had met de 'verbeterde molensteen' waarvoor koning Willem III hem op 7 oktober 1855 een patentbrief uitreikte, heb ik niet kunnen ontdekken. Bij toepassing van deze molensteen die 'nooit of álthans zeer zeldzaam gescherpt behoeft te worden' konden 'met veel minder kracht dan thans in gebruik zijnde molensteenen alle soorten van koren als meede schors en cement gemalen worden'.
Met dat uitvinden kun je heel, heel lang zoet zijn: het kost heel veel tijden het is een kostbare grap; en dat patent erbij. Het patentbureau gaat eerst maar eens bij de burgemeester van Bergh informeren of uitvinder Hannes Brinkhoff goed is voor de kosten van het patent! Op 10 juli 1855 komt het antwoord: 'Het gemeentebestuur berigt, dat adressant wel is waar niets be-zit, doch zijn schoonvader, het lid van het bestuur van de gemeente A. Limbeek bij wien hij is inwonende, goed bemiddeld is'.
Arnoldus Limbeek (kw 14) wordt dus ver-ondersteld de experimenten te kunnen (en ook te willen!) financieren. Hannes heeft er het hele erfdeel van zijn vrouw, Maria Limbeek (kw 7) aan gewaagd en dat was niet gering! Toen zijn schoonouders waren overleden, viel er voor Maria Limbeek niets meer te ervenOok de familie van Hannes Brinkhoff (kw 6) was niet geheel van industriële geest gespeend. Zijn moeder Derkjen IJsseldijk (kw 13) is van dezelfde familie als de bekende vleeswarenfabrikanten IJsseldijk in Twello. Haar 14 jaar oudere oudste broer Hendrik IJsseldijk(gb 23-9-1774 Wilp, ov 7-2-1850 Twello) was landbouwer en op latere leeftijd koopman in Twello; zijn zoon Gradus IJsseldijk (gb 10-7-1807 Terwolde, ov 16-3-1889 Twello), volle neef van Hannes Brinkhoff, was oorspronkelijk 'timmermansknegt', maar ging later in het spek: hij werd spekslager en gaf de eerste aanzet voorde vleeswaren-fabriek die zijn zoon Gerhardus IJsseldijk (gb 24-11-1853 Twello, ov 26-6-1913 Deventer in het ziekenhuis) verder uit-bouwde. Hij staat te boek als 'vleeswaren-fabrikant en koopman'.De eerlijkheid gebiedt mij hier nog even te-rug te komen op mijn bewering dat van de Berghse kwartieren van de gebroeders Pas niets te verwachten viel. De moderne tijd is ook daar al aan het doorsijpelen. Op 17 juni 1837 maakt Derk van Haag (gb 2-2-1772) vier dagen vóór zijn dood zijn testa­ment (hij sterft op 21-6-1837); hij is onge­huwd. Zijn sterfbed staat in het huis van zijn ouders aan de Bovendorpsstraat in Zeddam, waar ook zijn broer Hendrik en zijn kinderen wonen. Hendrik heeft een paar maanden geleden zijn vrouw Johanna van Onna naar het kerkhof gebracht (ov 28-2-1837). Enige jaren geleden, op 12 oktober 1833, is Gradus Pas getrouwd met Dora van Haag, dochter van Hendrik en Anna; zij zijn in komen wonen op het oude Van-Haag-huis. In zijn testament beschikt 'suikeroom' Derk over zijn nalatenschap, o.a. over 'de fabrijk' die wordt toegedeeld 'aan Hendrik-en Janneefl: zonen van het paar Van Haag-Van Onna. Zij hebben oom Derk altijd geholpen in de 'fabriek' en moeten nu zijn levenswerk voortzetten.
Wat wij ons onder die 'fabriek' moeten voorstellen wordt duidelijk door de toevoeging: 'als kerfbak, Eijseren plaat, waag-schaal en gewigten enz.enz.'De fabriek is in werkelijkheid een ambachtelijke kuiperij, want oom Derk is kuiper. Geen fabriek dus. Maar in ieder geval leeft de idee 'fabriek' in huize Pas-Van Haag.Wanneer wij nu de kwartierstaat overzien, kunnen wij wel constateren dat de jongens-Pas via hun moeder erfelijk fabri­kanten- en uitvindersbloed in de aderen hadden, of althans in de naaste familie verschillende voorbeelden hadden die hen tot techniek en fabriek konden inspireren. Bovendien hebben zij met hun talenten gewoekerd: Jan Pas heeft geleerd voor onderwijzer; hij heeft echter nooit voor de klas gestaan: zijn technische aanleg dreef hem naar Duitsland om op dit terrein ervaring op te doen. En dat hij het hierin ver heeft gebracht blijkt uit het feit dat hij aan de ambachtavondschool in Ulft les gaf in techniek. Gerrit Pas behaalde op 1 maart 1917 zijn einddiploma van de cursus Melkonderzoek en verdiende aanvankelijk de kost met de handel in zaden. Theo Pas bezocht de ambachtschool in Doetinchem; toen hij de leiding van de fabriek van Gerrit overnam, ondervond hij zeer veel steun van zijn oudste broer Jan.

Lees de gebr. Pas
Monday the 26th. Joomla 2.5 templates. Custom text here