Kippen

Afdrukken


Techn0-kip en lief klein kuikentje.
Een kijkje in een broederij

Het ene ei is het andere niet

Eieren kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld. Bijvoorbeeld op basis van gewicht of kleur, maar ook naar de manier waarop de leghennen zijn gehuisvest. Ieder ei dat wordt verkocht, behoort tot een van de volgende vier typen:

- Biologisch

- Vrije uitloop

- Scharrel

- Kooi

De regels hiervoor zijn binnen de Europese Unie wettelijk vastgelegd. Van alle eieren, die in ons land worden gegeten, is ongeveer de helft scharreleieren. De andere zijn meestal kooieieren. Het aandeel scharreleieren in de consumptie neemt toe ten koste van het aandeel kooieieren.

Nederland houdt van eieren

Per jaar worden er in Nederland zo'n 9 miljard kippeneieren geproduceerd. We mogen ons land dan ook gerust een ei-land noemen. Verreweg de meeste eieren die geproduceerd worden zijn echter bestemd voor het buitenland. Gemiddeld eten we hier per persoon 181 eieren per jaar. Dat cijfers varieert overigens: gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar lag het soms rond de 200, terwijl de consumptie in andere jaren bleef steken rond de 170. Driekwart van de eieren die we eten zijn hele eieren. De overige zijn verwerkt in onder meer koekjes, advocaat, mayonaise, eiersalade en pasta's.

In vergelijking met andere europese landen zijn we bescheiden ei-eters:

Frankrijk  287 
 Duitsland  232
 Groot-Brittannië  220
Italië   211
Portugal 190
Nederland 181

Eiproductie

In Nederland wordt bijna 70% van de eieren in kooihuisvesting geproduceerd, 16% komt uit scharrelhuisvesting, bijna 14% uit vrije uitloop en 1% van de productie is biologisch.

Kippenvoer

Kippen uit kooi-, scharrel- en vrije uitloophuisvesting krijgen in principe allemaal hetzelfde voer, dat meestal bestaat uit een mengsel van granen, maïs, soja, tapioca en kalksteentjes. Er zijn ook eieren met benamingen die iets zeggen over het voer dat de leghennen hebben gegeten, zoals graaneieren, koreneieren en maïseieren. Dit zijn dus eieren van hennen met vrije uitloop, uit een scharrelstal of uit kooihuisvesting, maar dan met aangepast voer. Biologische eieren komen van hennen die biologisch voer krijgen.

Kooieieren

In dit huisvestingssysteem leven de leghennen in kooien. Circa vijf leghennen leven in een kooi en iedere kip heeft beschikking over 550 cm2 vloeroppervlak. De dieren kunnen eten en drinken wanneer ze willen. De bodem van de kooi loopt een beetje schuin, waardoor de eieren vanzelf op een lopende band rollen en dan worden verzameld. De mest van de hennen valt direct door de gazen bodem naar beneden en wordt eveneens afgevoerd per lopende band - uiteraard een andere dan die waarmee de eieren worden verzameld. Zo blijven hennen èn de eieren schoon en is de kans op ziekten klein. Vanaf 2012 mogen in de Europese Unie de tot nu toe gebruikte kooien niet meer worden gebruikt. In de toekomst zullen kooisystemen uitgerust worden met zitstokken, legnest en een scharrelruimte, zodat meer aan het welzijn van de kippen tegemoet wordt gekomen. Ook de oppervlakte per kip wordt dan verhoogd naar 750 cm2 per kip.

Scharreleieren

Scharreleieren komen van leghennen die worden gehouden in scharrelstallen, waarbinnen de dieren zich vrij kunnen bewegen. In de stal zijn voerplaatsen en drinkplaatsen aanwezig. Er ligt strooisel op de grond, zodat de dieren kunnen scharrelen. Per vierkante meter voor de kippen beschikbaar oppervlak mogen maximaal 9 hennen worden gehouden. Een derde van het staloppervlak moet met stro, turf, zand of houtkrullen bedekt zijn. Het overige gedeelte van het staloppervlak is met een tralierooster of met latten bedekt en dient als kuil voor de uitwerpselen. In de geventileerde scharrelstal zijn legnesten aanwezig, waarin de hen ongestoord haar ei kan leggen. Dankzij deze legnesten kan het rapen/verzamelen van eieren redelijk efficiënt gebeuren, al zijn er natuurlijk altijd hennen die hun ei op de vloer leggen.

Onder scharrelhuisvesting vallen ook volièrestallen, waarbij op de vloer van de stal stellingen met meerdere etages zijn geplaatst. Elke etage bestaat uit een vloer van gaas waar de kippen kunnen rondlopen. Boven elke etagevloer is een voedsel- en drinkgoot aangebracht. Ook zijn er zitstokken, waarop de dieren kunnen rusten. Onder het gaas loopt een band die de mest afvoert, zodat de scharrelruimte zo schoon mogelijk blijft. De hennen kunnen niet alleen vrij rondlopen op de stalvloer, maar fladderen ook naar de diverse etages waar ze kunnen eten, drinken en rusten.

Eieren van hennen met vrije uitloop

Er zijn ook pluimveehouders die gebruik maken van een scharrelstal met een uitloop naar buiten. Overdag verblijven de hennen in de buitenlucht zoveel ze maar willen, terwijl ze 's nachts weer naar binnen gaan. Naast het voer dat de hennen in de stal krijgen, eten ze buiten gras, wormen en rupsen. Door het nemen van een stofbad worden de veren lekker uitgeschud.

Op de grotendeels begroeide uitloopoppervlakte staat iedere hen minimaal 4 m2 ter beschikking. Dit komt in hoge mate overeen met de natuurlijke levenswijze van de dieren. De hennen kunnen zo ongehinderd scharrelen, pikken en rondlopen. Op de openingen naar buiten na, zijn de eisen aan de stal gelijk aan die van een scharrelstal.

Biologische eieren

Biologische eieren komen van leghennen die ook naar buiten kunnen. Andere voorschriften zijn onder meer, dat de dieren biologisch voer krijgen en geen gekapte snavels hebben. Er mogen in de stal maximaal 6 hennen per m2 vloeroppervlak gehouden worden.

Prijs

In principe geldt: hoe meer ruimte per hen in beslag wordt genomen, des te hoger liggen de productiekosten en dus ook de prijs voor de consument. Met het oppervlak stijgen namelijk ook de kosten voor huisvesting van de dieren, personeel, voer en hygiënemaatregelen.

bron:www.kipkiplekker.nl

 

 

Thursday the 29th. Joomla 2.5 templates. Custom text here