graaddagen

Afdrukken
 

Uitleg over de graaddagen.

heetGraaddagen wordt veel gebruikt om het energieverbruik te corrigeren op de invloed van de buitentemperatuur, zoals het aardgasverbruik voor de verwarming. Er is gebruik gemaakt van de gegevens die de KNMI in de Bilt beschikbaar stelt.

 

Hoe vergelijk je je gasverbruik van 2007 met dat van 2006? De winters waren heel verschillend; is het wel mogelijk om het gasverbruik te vergelijken? Jazeker, dat kan door te corrigeren voor de invloed van de buitentemperatuur. Daarvoor is het begrip ‘graaddagen' uitgevonden. Een graaddag wordt gemeten als het gedurende een gehele dag precies één graad onder de stookgrens van 18 graden is.

Een graaddag is een maat voor de hoeveelheid energie die nodig is om een huis te verwarmen.
Hoe hoger het aantal graaddagen in een bepaalde periode, des te meer energie is er nodig om een huis te verwarmen.

Definitie van een graaddag.

Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de temperatuur in huis en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag.
Let op: graaddagen zijn geen dagen, maar rekeneenheden.
Er wordt uitgegaan van een gemiddelde temperatuur in huis van 18 °C.
Is de gemiddelde buitentemperatuur op een dag bijvoorbeeld 10 °C, dan zijn er die dag (18-10=) 8 graaddagen.
Als de gemiddelde buitentemperatuur hoger is dan 18 °C dan is het aantal graaddagen nul.

Gewogen graaddagen.
Om rekening te houden met o.a. de hoeveelheid zonnestraling in huis, kunnen afhankelijk van het seizoen de graaddagen vermenigvuldigd worden met een weegfactor.
Immers de extra warmte in huis ontstaat niet door de cv-ketel maar door de zon.
Zo krijgen we de "gewogen graaddagen".
De weegfactoren zijn:
In april t/m september: 0,8
In maart en oktober: 1,0
In november t/m februari: 1,1

Aantal graaddagen over een periode.
Om het aantal graaddagen over een jaar te bepalen, tellen we eenvoudig de graaddagen van de afzonderlijke dagen bij elkaar op.


Voorbeeld:
gasverbruik 2000 t/m 2012 van een eengezinswoning


jaar m3 gas gewogen
graaddagen
m³ gas /
gewogen
graaddag
2000 1223 2683 0,46
2001 1281 2904 0,44
2002 1335 2745 0,49
2003 1408 2962 0,48
2004 1320 2912 0,45
2005 1310 2792 0,47
2006 1305 2718 0,48
2007 1096 2565 0,43
2008 1147 2815 0,41
2009 928 2867 0,32
2010 1082 3368 0,32
2011 882 2653 0,33
2012 942 2893 0,33
2013 1138 3082 0,37

Uitleg:
Het getal (0,46) is het quotiënt van 1223 en 2683.

In 2007 is er een daling vanwege de plaatsing van HR++beglazing en in 2008 en 2009 is er een daling vanwege de in gebruikname van een nieuwe HR-ketel (sept.2008).

Bovenstaande grafiek laat het aantal m3 gasverbruik per graaddag zien.
Voorbeeld:
In het jaar 2000 (kolom1) werd er 0,46
m3 gas voor 1 graaddag (temperatuur 18-1=17 °C) verbruikt.
In het jaar 2009 (kolom 10) werd er 0,32 m3 gas voor 1 graaddag (temperatuur 18-1=17 °C) verbruikt.
De besparing is 0,14 m3 gas (0,46 m3 -0,32 m3) voor 1 graaddag (temperatuur 18-1=17 °C)

Overigens had 2009 meer graaddagen (184) dan 2000. Dus 2009 was kouder dan 2000.

Zou de temperatuur lager dan 17 °C zijn, dan geldt voor elke graad lager: aantal graden x 0,14 .
Door diverse energiebesparende maatregelingen ( HR++ beglazing en aanschaf HR-ketel) o.a. kwam deze besparing tot stand. ook bewust de temperatuur bewaken gedurende het stookseizoen hoort daar bij.

Bronnen:
http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/

gasjufgasjuf2

 

 

 


Bereken je eigen gasverbruik met je gegevens.


ga naar :
calculator

auteur:Dick Kleijer
http://www.dicks-website.eu/

Thursday the 29th. Joomla 2.5 templates. Custom text here